Sekretariat+18 267 86 63 location Rokiciny Podhalańskie 15634-721 Raba Wyżna
Zmień
Kontrast

Informacja o Szkole tekstem łatwym do czytania - ETR

logo programu aktywny samorząd

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich ma 2 budynki.

W budynku głównym mieści się szkoła podstawowa.
W drugim budynku jest przedszkole.

W szkole uczy się około 170 uczniów.
W przedszkolu uczy się i bawi około 80 dzieci.
Pracuje tu ponad 30 nauczycieli, pedagog i logopeda.
Sekretariat i gabinet dyrektora są na 1 piętrze.

W szkole jest biblioteka z czytelnią multimedialną i sala gimnastyczna.
Przy szkole są boiska, siłownia i plac zabaw.

Przedszkole jest dobrze przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Przedszkole i sala gimnastyczna są dostępne dla osób na wózkach.

 


"Usługę zrealizowano w ramach projektu "Dostępny Samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa nr DSG/0240 o powierzenie grantu."